Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Jeugdklimclub

LAATSTE NIEUWS JEUGD- EN G-KLIMCLUB

Voorlopig gaan alle lessen van de jeugd - en g-klimclub nog gewoon door. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kunnen ouders nog binnen komen om iets te drinken of te eten, volgens de intussen gekende regel. 

Vanaf maandag 19 oktober sluit de horeca en mogen enkel kinderen binnen komen in de klimzaal. Ouders (met mondmasker aan) zetten hun kinderen af aan de voordeur en komen ze daar terug ophalen. Jongeren vanaf 12 jaar dragen hun mondmasker voor ze de klimzaal binnen komen. Voor ouders van kleutertjes maken we een uitzondering. ENKEL zij mogen binnen komen en eventueel bij kids in klimzaal blijven of aan een tafel in bar gaan zitten (zonder iets te concumeren uiteraard). Er is maar 1 ouder per kleuter toegelaten. Elk kind mag een drinkbus met water (geen pmd en geen frisdrank) mee nemen. Gelieve geen eten, koekjes, chips of andere zaken mee te geven.Voor een bewegingsmoment van 1,5u is dat niet nodig. Laat ze iets eten voor ze de klimzaal binnen komen.  Op woensdagmiddag kunnen/mogen de teenagers dus niet meer binnen hun lunch-pakket op eten. Alle jeugdtrainers dragen mondmasker en (zeker voor jongeren vanaf 12 jaar) proberen we de afstand van 1,5m te respecteren. Alle corona-regels van de klimzaal kan u nalezen in ons corona-reglement.

Deze week kunnen ouders nog klimmen. Gelieve u aan te melden aan bar of bij een trainer. 

Voor volgende week hangt het af van eventuele verdere maatregelen...

We hopen zo te kunnen blijven werken. Volgende week stat er een overleg gepland over sport- en cultuur-sector en verandert er mogelijks wat. 

De t-shirts van klimclub zijn binnen gekomen. Vanaf woensdag 21 oktober worden ze uitgedeeld. 

Als er iets verandert, comuniceren we het onmiddellijk hier. 

We rekenen op het gezond verstand van iedereen en dat iedereen de regels correct toe past. 

 

VANAF 7 SEPTEMBER STARTEN DE TRAININGEN VAN DE JEUGDKLIMCLUB EN ZULLEN ER GEEN TESTLESSERS MEER TOEGELATEN WORDEN IN ONZE VASTE BUBBELS VAN KINDEREN VAN DE JEUGDKLIMCLUB. 

De jeugdklimclub

De jeugdklimclub van "Bleau Climbing Team vzw" begeleidt kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar. De lessen worden steeds gegeven door gediplomeerde trainers, en we werken in verschillende groepen op verschillende niveaus, aangepast aan de leeftijd en de klimervaring van de kinderen. 

De klimclub start terug vanaf maandag 7 september met alle jeugdgroepen.

Enerzijds hebben we het recreatieve niveau, waarin iedereen op een speelse manier de klimsport kan beleven. Kinderen met veel motivatie of talent stromen dan door naar het competitievere niveau, waarin het vooral draait rond trainen om beter en sterker te worden.

 

De groepsindeling 

 • Recreatieve niveau
  • Kleutertjes: van 2,5 tot en met 4 jaar
   • Kleutertjes 1: zaterdag 9u00-10u00 (VOLZET!)
   • Kleutertjes 2: zaterdag 10u00-11u00 (VOLZET!)
   • Kleutertjes 3: zaterdag 11u00-12u00 (VOLZET!)
   • Kleutertjes 4: zondag 9u00-10u00 (VOLZET!)
   • Kleutertjes 5: zondag 10u00-11u00
   • Kleutertjes 6: zondag 11u00-12u00
     
  • Monkeys: van 5 jaar tot het einde van de basisschool
   • Monkeys 1: woensdag 13u00- 14u30
   • Monkeys 2: woensdag 14u30-16u00 (VOLZET!)
   • Monkeys 3: woensdag 16u00-17u30
   • Monkeys 4: zaterdag 9u00-10u30 
   • Monkeys 5: zaterdag 10u30-12u00 
   • Monkeys 6: zondag 9u00-10u30 
   • Monkeys 7: zondag 10u30-12u00

 

  • Teenagers: vanaf het eerste middelbaar tot ...
   • Teenagers 1: maandag 18u00-19u30
   • Teenagers 2: dinsdag 18u00-19u30 
   • Teenagers 3: woensdag 13u00-14u30
   • Teenagers 4: woensdag 18u00-19u30
 • Competitieve niveau (enkel toegankelijk na doorschuiving uit de Monkeys of Teenagers)
  • Juniors:
   • Trainingsgroep Juniors I: °2010-2013
   • Trainingsgroep Juniors II: °2006-2009
  • Maximus: 
   • °....-2007

Kostprijs?

Het cursusgeld bestaat telkens uit een lidgeld en een trimestergeld.

 • Lidgeld:
 • Trimestergeld:
  • 3x per schooljaar te betalen, voor de klimbeurten tijdens de lessen of het abonnement.
  • Kleutertjes: €60 
  • Monkeys en Teenagers: €70 
  • Juniors en Maximussen: €390  per jaar voor lidgeld en abonnement

 

 • Abonnement (optioneel, niet verplicht)
  • Monkeys of Teenagers die een abonnement willen om ook naast de lessen à volonté te kunnen klimmen betalen €100 extra voor hun abonnement in de klimzaal tot eind juni.

Missie Bleau Climbing Team:
Bleau wil excelleren in de klimsport, door de omkadering van de klimsport verder te  professionaliseren zowel op recreatief als competitief vlak.

Op recreatief vlak door meer mensen aan te zetten om de klimsport te beoefenen en ze hierin goed te begeleiden waarbij een gezonde levensstijl voorop staat. We wensen hierbij alle doelgroepen te bereiken door ze de kans te geven de klimsport kwalitatief te beoefenen, met een aanbod op maat: jeugd, volwassenen, personen met en beperking, kansarmen,… 

Op competitief vlak door een omkadering te voorzien waarin getalenteerde en gemotiveerde jongeren alle mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien en verder door te groeien tot de internationale top.

Bleau wenst die missie na te streven binnen een cultuur die wordt gekenmerkt door:

1. Pluralisme

Dwz een interne cultuur waarin alle levensbeschouwelijke opvattingen worden geëerbiedigd.

We volgen hierbij de Panathlon-verklaring als leidraad voor onze werking, waarbij de sociaal-  

maatschappelijke waarden actief worden geïmplementeerd.

2. Extraversie

Dwz een intensieve samenwerking met verschillende maatschappelijke geledingen.

3. Professionalisme in denken en handelen

Bleau wenst hierbij de naam van de “stad Gent” uit te dragen als sporthoofdstad van Vlaanderen.

 

Een samenvatting van de tarieven, de kortingen en eventuele terugbetalingen vindt u hieronder in het bestand dat u kan downloaden.

Alle groepen van de jeugdklimclub kan je hier vinden.