Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Jeugdklimclub

Informatie nieuwe leden:
Wie nog geen ervaring met klimmen heeft of nog wat twijfelt, kan in de eerste week van september een testles komen volgen:

- Bij de kleutertjes (2.5-4j.): Dit kan tijdens een van de sessies op zaterdagen 29 augustus of 5 september of op zondagen 30 augustus of 6 september (9u00-10u00; 10u00-11u00 of 11u00-12u00)

- De monkeys (5-12j.) kunnen een testles volgen tijdens de lesjes op zaterdagen 29 augustus of 5 september of op zondagen 30 augustus of 6 september (9u00-10u30 of 10u30-12u00) of op woensdagmiddag 2 september (13u00-14u30, 14u30-16u00 of 16u00-17u30). 

- De teenagers (vanaf eerste middelbaar) kunnen op dinsdag 1 september een testles volgen (18u00-19u30).

Dit zijn de enige momenten waarop een testles kan worden gedaan, dit om onze vaste jeugdgroepen in aparte bubbels te kunnen houden en de kwaliteit van de lessen te kunnen waarborgen.

Hiervoor betaal je enkel de toegangsbeurt (€10) en dan kun je eens smaken of het klimmen iets voor jou is en kennis maken met onze clubwerking. Inschrijven vooraf is verplicht! Dit kun je doen door een mail te sturen naar sander@bleau.rocks met daarin de naam, leeftijd en gewenste testmoment.

Kom best een 10-tal minuutjes vooraf naar de klimzaal om de klimbeurt te betalen en dan kun je er direct invliegen.  Enige dat je nodig hebt, is sportieve kledij en propere binnenschoentjes.

De jeugdklimclub

De jeugdklimclub van "Bleau Climbing Team vzw" begeleidt kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar. De lessen worden steeds gegeven door gediplomeerde trainers, en we werken in verschillende groepen op verschillende niveaus, aangepast aan de leeftijd en de klimervaring van de kinderen. 

De klimclub start terug vanaf maandag 7 september met alle jeugdgroepen.

Enerzijds hebben we het recreatieve niveau, waarin iedereen op een speelse manier de klimsport kan beleven. Kinderen met veel motivatie of talent stromen dan door naar het competitievere niveau, waarin het vooral draait rond trainen om beter en sterker te worden.

 

De groepsindeling 

 • Recreatieve niveau
  • Kleutertjes: van 2,5 tot en met 4 jaar
   • Kleutertjes 1: zaterdag 9u00-10u00
   • Kleutertjes 2: zaterdag 10u00-11u00
   • Kleutertjes 3: zaterdag 11u00-12u00
   • Kleutertjes 4: zondag 9u00-10u00
   • Kleutertjes 5: zondag 10u00-11u00
   • Kleutertjes 6: zondag 11u00-12u00
     
  • Monkeys: van 5 jaar tot het einde van de basisschool
   • Monkeys 1: woensdag 13u00- 14u30
   • Monkeys 2: woensdag 14u30-16u00
   • Monkeys 3: woensdag 16u00-17u30
   • Monkeys 4: zaterdag 9u00-10u30
   • Monkeys 5: zaterdag 10u30-12u00 
   • Monkeys 6: zondag 9u00-10u30
   • Monkeys 7: zondag 10u30-12u00
     
  • Teenagers: vanaf het eerste middelbaar tot ...
   • Teenagers 1: maandag 18u00-19u30
   • Teenagers 2: dinsdag 18u00-19u30 
   • Teenagers 3: woensdag 13u00-14u30
   • Teenagers 4: woensdag 18u00-19u30
 • Competitieve niveau (enkel toegankelijk na doorschuiving uit de Monkeys of Teenagers)
  • Juniors:
   • Trainingsgroep Juniors I: °2010-2013
   • Trainingsgroep Juniors II: °2006-2009
  • Maximus: 
   • °....-2007
     
 • Voor de Teenagers, Juniors en Maximussen is er ook nog een extra open klimmoment, dit op zaterdag van 14u00-16u00.
  Hiervoor moeten de teenagers wel over de abonnementsoptie beschikken.

Kostprijs?

Het cursusgeld bestaat telkens uit een lidgeld en een trimestergeld.

 • Lidgeld:
 • Trimestergeld:
  • 3x per schooljaar te betalen, voor de klimbeurten tijdens de lessen of het abonnement.
  • Kleutertjes: €60 
  • Monkeys en Teenagers: €70 
  • Juniors en Maximussen: €390  per jaar voor lidgeld en abonnement

 

 • Abonnement (optioneel, niet verplicht)
  • Monkeys of Teenagers die een abonnement willen om ook naast de lessen à volonté te kunnen klimmen betalen €100 extra voor hun abonnement in de klimzaal tot eind juni.

Missie Bleau Climbing Team:
Bleau wil excelleren in de klimsport, door de omkadering van de klimsport verder te  professionaliseren zowel op recreatief als competitief vlak.

Op recreatief vlak door meer mensen aan te zetten om de klimsport te beoefenen en ze hierin goed te begeleiden waarbij een gezonde levensstijl voorop staat. We wensen hierbij alle doelgroepen te bereiken door ze de kans te geven de klimsport kwalitatief te beoefenen, met een aanbod op maat: jeugd, volwassenen, personen met en beperking, kansarmen,… 

Op competitief vlak door een omkadering te voorzien waarin getalenteerde en gemotiveerde jongeren alle mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien en verder door te groeien tot de internationale top.

Bleau wenst die missie na te streven binnen een cultuur die wordt gekenmerkt door:

1. Pluralisme

Dwz een interne cultuur waarin alle levensbeschouwelijke opvattingen worden geëerbiedigd.

We volgen hierbij de Panathlon-verklaring als leidraad voor onze werking, waarbij de sociaal-  

maatschappelijke waarden actief worden geïmplementeerd.

2. Extraversie

Dwz een intensieve samenwerking met verschillende maatschappelijke geledingen.

3. Professionalisme in denken en handelen

Bleau wenst hierbij de naam van de “stad Gent” uit te dragen als sporthoofdstad van Vlaanderen.

 

Een samenvatting van de tarieven, de kortingen en eventuele terugbetalingen vindt u hieronder in het bestand dat u kan downloaden.

Alle groepen van de jeugdklimclub kan je hier vinden.