Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Jeugdklimclub

UPDATE 22 januari 21

We merken dat jeugdleden met vuile schoenen heel wat vuil meebrengen in de klimzaal. Daarom is het vanaf heden verboden om nog te klimmen met de gewone vuile schoenen waarmee ze binnen komen. We vragen om in de klimzaal hun klimschoentjes, turnpantoffels of propere binnensportschoenen aan te doen en hun andere schoenen in de kastjes te laten. Alle jeugdleden kunnen klimschoentjes kopen in onze shop aan de kortingsprijzen voor jeugdleden. 

NIEUW TESTMOMENT VOOR JEUGDLEDEN OP ZATERDAG 23 JANUARI OM 14U30

Voor kinderen onder de 13 jaar die geïnteresseerd zijn om toe te treden tot de jeugdklimclub, organiseren we nu zaterdag 16 januari om 14u30 een speciale testles.

Dit is zowel voor kleutertjes (2,5 tot 5 jaar) als voor monkeys (5 tot en met 12 jaar). U kan u hiervoor inschrijven door een mailtje te sturen naar info@bleau.rocks met de naam en leeftijd van uw kind.

LAATSTE NIEUWS JEUGD- EN G-KLIMCLUB

UPDATE 9 JANUARI 

Al onze klimkampen voor krokus-, paas en grote vakantie staan online en de inschrijvingen zijn geopend.
In en rond de klimzaal organiseren we 3 soorten kampjes: de klassieke klim- en avontuurkampjes, het klim- en bakkamp onder begeleiding van chef kok Marleen, en de klim- en kajak kampjes in samenwerking met Kajak-club Ponas. De inschrijvingen gebeuren via:
We organiseren ook heel wat buitenlandse stages: de boulderkampen naar Fontainebleau, de rotsklimstages naar Zuid-Frankrijk en de berghuttentocht, dit jaar naar La Chaîne Des Aravis" in Franse Voor-Alpen.
De inschrijvingen voor de buitenlandse kampen gebeuren via:
 
Kinderen van jeugdklimclub krijgen korting

 

UPDATE 4 JANUARI 

Voor kinderen onder de 13 jaar die geïnteresseerd zijn om toe te treden tot de jeugdklimclub, organiseren we nu zaterdag 9 januari om 14u een speciale testles.

Dit is zowel voor kleutertjes (2,5 tot 5 jaar) als voor monkeys (5 tot en met 12 jaar). U kan u hiervoor inschrijven door een mailtje te sturen naar info@bleau.rocks met de naam en leeftijd van uw kind.

UPDATE 1 JANUARI 

We wensen iedereen een prettig, avontuurlijk, gezond en sportief 2021!

Vanaf 4 januari 2021 starten we met het tweede trimester voor alle jeugdleden tot en met 12jaar en onze g-werking, net zoals het was voor de kerstvakantie. 

Alle corona-regels en onze organisatie blijven onveranderd, zoals de organisatie was voor de kerstvakantie. 

Voor leden tot en met 12 jaar die ingeschreven waren per trimester, vragen we met aandrang om de inschrijving en betaling van 2de trimester NU in orde te brengen. 

Het is voor de trainers zeer vervelend om ter plaatse te merken dat de inschrijving nog niet voltooid is. 

Trainers doen er alles aan om alles voor uw kind zo veilig mogelijk te organiseren.

Het is dan zeer vervelend om op dat moment in contact te moeten komen met ouders die de administratie nog niet voltooid hebben. 

We laten GEEN nieuwe testlessers toe. 

Enkel kinderen die zich hebben ingeschreven voor tweede trimester worden toegelaten tot de lessen. 

We behouden de vaste groepjes voor heel het trimester en proberen die zo goed mogelijk te isoleren. 

Op die manier trachten we uw kinderen toch te kunnen laten klimmen in zo corona-veilig mogelijke omstandigheden. 

Inschrijven kan via de gekende weg hieronder.

Voor onze jeugdleden ouder dan 12 jaar is het hélaas nog even wachten. 

 

UPDATE 3 DECEMBER

In december verschijnt er geen aparte, extra nieuwsbrief. De laatste info wordt altijd hieronder mee gegeven.

De klimtrainingen voor kleutertjes, monkeys, juniors en g-werking van eerste trimester gaan door tem zondag 20 december 2020.

Het tweede trimsester start vanaf maandag 4 januari 2021. Diegene die hun kind hebben ingeschreven voor 1 trimester (diegenen die voor een voledig jaar zijn ingeschreven, moeten niets doen), kunnen nu reeds inschrijven voor 2de trimester. 

U kan eventueel hiervoor van periode wisselen, maar op 15 december bekijken we inschrijvingen per periode en zullen we bepaalde groepen op "volzet" zetten. 

We vragen sowieso om inschrijving en betaling 2de trimester in orde te brengen voor 15 december, zodat wij onze adminsistratie en organisatie goed kunnen regelen. 

Zeker omwille van corona vragen we aan iedereen om dat in orde te brengen, zodat wij de organisatie goed kunnen regelen. 

Wie ingeschreven is voor een jaar en toch van periode wil wiselen vanaf 2de trimester, kan hiervoor een mailtje sturen naar info@bleau.rocks voor 15 december. 

Graag enkel verschuiven indien echt noodzakelik want het is niet onze bedoeling om alle groepen door elkaar te schudden.

Kleutertjes en monkeys, juniors en g-leden hebben voorlopig slecht 1 of anderhalve week gemist, dus houden we hier voorlopig het trimester-systeem aan. 

In de Kerstvakantie gaan er 2 klimkampjes door van 4 dagen. Inschrijven hiervoor kan u hier.

Indien jullie nog iets nodig hebben uit onze klimshop (bijvoorbeeld klimschoenen) kan u dat bij begin van de les vragen aan de trainer aan de voordeur of het past om het dan aan te kopen. 

Onze teenagers en maximussen kunnen hélaas nog niet herstarten. We verwachten dat dit misschien zal lukken vanaf 15 januari 2021, maar hierover is nog geen beslissing genomen. 

We houden jullie op de hoogte. Teenagers moeten nog niet inschrijven voor 2de trimester (nieuwe leden uiteraard wel). We wachten even af wanneer teenagers terug kunnen herstarten om een compensatie-regeling uit te werken voor de gemiste trainingen. Zowieso gaan we voor onze teenagers en maximussen iets speciaals/extra doen, van zodra we dat kunnen/mogen. 

 

 

UPDATE 1 DECEMBER

De extra klimsessie voor kleuters en monkeys op zaterdag- en zondagmiddag is geannuleerd wegens te weinig interesse. 

 

UPDATE 28 NOVEMBER 

Het eerste trimester loopt tem zondag 20 december voor kinderen tem 12 jaar en de g-werking. 

Daarna gaan er in Kerstvakantie geen lessen van de jeugdklimclub door. De klimkampen in Kerstvakantie gaan wel door. 

Vanaf 4 januari 2021 herstarten de klimlessen voor jeugd tem 12 jaar. 

Voor jeugd boven de 12 jaar gaan de klimlessen al zeker niet door tem 14 januari 2021.

 

UPDATE 17 NOVEMBER 

We hebben vandaag het bericht gekregen dat Burgemeester Mathias De Clercq toestemming geeft om de clubwerking te herstarten voor jeugd tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008) vanaf maandag 23 november, dit echter onder strikte regels. Voor ons betekent dit dat we vanaf maandag 23 november de klim-lessen opnieuw laten doorgaan voor kleuters, monkeys, juniors, het competitie-team en onze g-werking. Onze teenagers en maximussen moeten hélaas nog een beetje geduld hebben. Lees hieronder grondig de richtlijnen rond onze organisatie. 

- een trainer ontvangt de kinderen aan het begin van de klimles aan de voordeur. Maximum 1 ouder (met mondmasker) per kind zet hun kinder daar af. Hou afstand van andere ouders en blijf niet sociaal hangen. Ouders komen niet binnen in klimzaal. Voor ouders van kleuters maken we een uitzondering indien echt nodig. Indien nodig vragen we om het binnen komen dan te beperken tot het even begeleiden naar kleuter-klimmuur en dan terug onmiddellijk de klimzaal te verlaten. We leggen de regels hier niet helemaal vast, omdat dit kleuter-afzetmoment een beetje van het moment afhangt van uw kleuter. Maar we rekenen op de verantwoordelijkheid van de kleuter-ouders om de aanwezigheid in klimzaal te beperken. Het is niet de bedoeling om u neer te zetten in cafetaria en te blijven hangen/kijken. Indien we merken dat er na het eerste weekend toch te veel kleuter-ouders aanwezig zijn, zullen we genoodzaakt zijn dit helemaal te verbieden. 

- zorg dat uw kind thuis zijn handen nog eens grondig wast voor jullie vertrekken. 

- Het terug ophalen gebeurt altijd aan het terras. De trainer zal de kinderen buiten afzetten. Ouders wachten terug met mondmasker op hun kind. Hou terug afstand van elkaar!

- monkeys op woensdagmiddag houden de gekende tijdstippen

- we behouden de tijdstippen van voor de lockdown op zaterdagochtend en zondagochtend. Voor de monkeys dus van 8u45 tot 10u15 en van 10u45 tot 12u15. Voor kleutertjes van 8u45 tot 9u45, van 10u tot 11u en van 11u15 tot 12u15

- voor de kleuters en monkeys op zaterdag- en zondag-ochtend, organiseren we zaterdag om 14u (kleuters van 14u tot 15u en monkeys van 14u tot 15u30) en zondag om 13u (kleuters van 13u tot 14u en monkeys van 13u tot 14u30) een extra klimsessie om de spreiding van de groep te vergroten. Kleuters en monkeys uit de zaterdag- en zondagochtend klimsessies kunnen tot en met het weekend van 19-20 december verschuiven naar deze klimsessie's. Voor verschuiving stuur je een mailtje voor woensdag 25 november naar "info@bleau.rocks" met in de titel "kleuter/monkey, naam kind, zaterdagmiddag/zondagmiddag". 

Monkeys van woensdagmiddag kunnen niet verschuiven. Tot en met het wekend van 19-20 december gaan de klimlessen door en blijft elk kind altijd in dezelfde groep komen. 

- kinderen mogen een drinkfles (gevuld met water) mee nemen, maar geen pmd flessen. Ook geen eten of koeken mee geven, dat is echt niet nodig. 

- juniors en competitie-team komen gewoon op het gekende tijdstip. De oudsten voorzien hun best op warme kledij want met hun gaan we maximaal buiten klimmen.

- g-werking komt ook op het gekende tijdstip. 

- ouders kunnen zelf NIET klimmen

-compensatie's voor ouders jeugdklimclub voor gemiste trainingen zullen we op het einde van het seizoen (eind juni) beslissen en communiceren. We hebben dan een totaal overzicht van de gemiste lessen over heel het seizoen per groep. 

 

WE EVALUEREN CONTINU EN PASSEN EVENTUEEL DE ORGANISATIE AAN INDIEN NODIG. U LEEST DE AANPASING DAN HIER. GA ZEKER EVEN KIJKEN NA DE EERSTE WEEK. WE ZULLEN DAN HIER ZOWIESO EEN UP-DATE ZETTEN HOE ALLES GEGAAN IS.

 

 

UPDATE 13 NOVEMEBER 

Voorlopig gaan er geEn enekel jeugd- en g-trainingen door. U leest het hier als er een nieuwe datum van herstart is.

UPDATE 29 OKTOBER

Er zijn verdere verstrengingen en ook de activiteiten van sportclubs voor kinderen onder de 12 jaar zijn verboden volgens het Ministerieel Besluit. 

ALLE TRAININGEN VAN JEUGD-KLIMCLUB EN G-WERKING WORDEN GEANNULEERD.

Na de onderbreking van herfstvakantie zal er meer duidelijkheid zijn over de regels en we zullen dan via deze weg communiceren hoe de jeugdklimclub verder loopt. 

 

UPDATE 28 OKTOBER

Alle lessen van de jeugdklimclub gaan nog door tem woensdag 28 oktober.

Vanaf donderdag 29 oktober blijven de lessen doorgaan voor onze -12 jarigen op de normale tijdstippen. Dat wil zeggen de kleutertjes, monkeys, juniors en competitie-team.

Ook de g-werking blijft doorgaan op de normale tijdstippen. 

Voor de teenagers en maximussen kunnen de lessen voorlopig even niet doorgaan. 

We houden dus voor -12 jarigen de planning zoals die was. Nog even herhalen: De training van juniors op donderdag 29 oktober gaat wel nog door. Nu zaterdag 31 oktober gaan lessen van kleutertjes en monkeys wel door. Op zondag 1 november gaan de lessen niet door. In herfstvakantie zijn er geen lessen. De les van juniors op maandag 9 november gaat niet door om de verlenging van herfstvakantie te respecteren. Op woensdag 11 november gaan de lessen ook niet door. Vanaf 12 november gaan alle lessen voor de -12 jarigen en de g-werking gewoon door, volgens het gekende schema. 

 

UPDATE 23 okt 2020

Het overlegcomité van federale overheid heeft nieuwe maatregelen uitgesproken om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wat de amateursporten betreft, is competitie enkel in de profsport nog toegestaan, maar iedereen mag blijven trainen! Alle sportcentra, dus ook klimzalen, mogen open blijven voor trainingsdoeleinden.
 
DE KLIMZAAL BLIJFT DUS OPEN. Ook de lessen van jeugd- en g-klimclub en cursussen blijven doorgaan.

Alle lessen van de jeugd - en g-klimclub nog gewoon door. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kunnen ouders nog binnen komen om iets te drinken of te eten, volgens de intussen gekende regel. 

Vanaf maandag 19 oktober sluit de horeca en mogen enkel kinderen binnen komen in de klimzaal. Ouders (met mondmasker aan) zetten hun kinderen af aan de voordeur en komen ze daar terug ophalen. Jongeren vanaf 12 jaar dragen hun mondmasker voor ze de klimzaal binnen komen. Voor ouders van kleutertjes maken we een uitzondering. ENKEL zij mogen binnen komen en eventueel bij kids in klimzaal blijven of aan een tafel in bar gaan zitten (zonder iets te concumeren uiteraard). Er is maar 1 ouder per kleuter toegelaten. Elk kind mag een drinkbus met water (geen pmd en geen frisdrank) mee nemen. Gelieve geen eten, koekjes, chips of andere zaken mee te geven.Voor een bewegingsmoment van 1,5u is dat niet nodig. Laat ze iets eten voor ze de klimzaal binnen komen.  Op woensdagmiddag kunnen/mogen de teenagers dus niet meer binnen hun lunch-pakket op eten. Alle jeugdtrainers dragen mondmasker en (zeker voor jongeren vanaf 12 jaar) proberen we de afstand van 1,5m te respecteren. Alle corona-regels van de klimzaal kan u nalezen in ons corona-reglement.

Deze week kunnen ouders nog klimmen. Gelieve u aan te melden aan bar of bij een trainer. 

Voor volgende week hangt het af van eventuele verdere maatregelen...

We hopen zo te kunnen blijven werken. Volgende week stat er een overleg gepland over sport- en cultuur-sector en verandert er mogelijks wat. 

De t-shirts van klimclub zijn binnen gekomen. Vanaf woensdag 21 oktober worden ze uitgedeeld. 

Als er iets verandert, comuniceren we het onmiddellijk hier. 

We rekenen op het gezond verstand van iedereen en dat iedereen de regels correct toe past. 

 

VANAF 7 SEPTEMBER STARTEN DE TRAININGEN VAN DE JEUGDKLIMCLUB EN ZULLEN ER GEEN TESTLESSERS MEER TOEGELATEN WORDEN IN ONZE VASTE BUBBELS VAN KINDEREN VAN DE JEUGDKLIMCLUB. 

De jeugdklimclub

De jeugdklimclub van "Bleau Climbing Team vzw" begeleidt kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar. De lessen worden steeds gegeven door gediplomeerde trainers, en we werken in verschillende groepen op verschillende niveaus, aangepast aan de leeftijd en de klimervaring van de kinderen. 

De klimclub start terug vanaf maandag 7 september met alle jeugdgroepen.

Enerzijds hebben we het recreatieve niveau, waarin iedereen op een speelse manier de klimsport kan beleven. Kinderen met veel motivatie of talent stromen dan door naar het competitievere niveau, waarin het vooral draait rond trainen om beter en sterker te worden.

 

De groepsindeling 

 • Recreatieve niveau
  • Kleutertjes: van 2,5 tot en met 4 jaar
   • Kleutertjes 1: zaterdag 8u45-9u45 
   • Kleutertjes 2: zaterdag 10u00-11u00 
   • Kleutertjes 3: zaterdag 11u15-12u15 
   • Kleutertjes 4: zondag 8u45-9u45
   • Kleutertjes 5: zondag 10u00-11u00
   • Kleutertjes 6: zondag 11u15-12u15
     
  • Monkeys: van 5 jaar tot het einde van de basisschool
   • Monkeys 1: woensdag 13u00- 14u30
   • Monkeys 2: woensdag 14u30-16u00 
   • Monkeys 3: woensdag 16u00-17u30
   • Monkeys 4: zaterdag 8u45-10u15 
   • Monkeys 5: zaterdag 10u45-12u15 
   • Monkeys 6: zondag 8u45-10u15 
   • Monkeys 7: zondag 10u45-12u15

 

  • Teenagers: vanaf het eerste middelbaar tot ...
   • Teenagers 1: maandag 18u00-19u30
   • Teenagers 2: dinsdag 18u00-19u30 
   • Teenagers 3: woensdag 13u00-14u30
   • Teenagers 4: woensdag 18u00-19u30
 • Competitieve niveau (enkel toegankelijk na doorschuiving uit de Monkeys of Teenagers)
  • Juniors:
   • Trainingsgroep Juniors I: °2010-2013
   • Trainingsgroep Juniors II: °2006-2009
  • Maximus: 
   • °....-2007

Kostprijs?

Het cursusgeld bestaat telkens uit een lidgeld en een trimestergeld.

 • Lidgeld:
 • Trimestergeld:
  • 3x per schooljaar te betalen, voor de klimbeurten tijdens de lessen of het abonnement.
  • Kleutertjes: €60 
  • Monkeys en Teenagers: €70 
  • Juniors en Maximussen: €390  per jaar voor lidgeld en abonnement

 

 • Abonnement (optioneel, niet verplicht)
  • Monkeys of Teenagers die een abonnement willen om ook naast de lessen à volonté te kunnen klimmen betalen €100 extra voor hun abonnement in de klimzaal tot eind juni.

Missie Bleau Climbing Team:
Bleau wil excelleren in de klimsport, door de omkadering van de klimsport verder te  professionaliseren zowel op recreatief als competitief vlak.

Op recreatief vlak door meer mensen aan te zetten om de klimsport te beoefenen en ze hierin goed te begeleiden waarbij een gezonde levensstijl voorop staat. We wensen hierbij alle doelgroepen te bereiken door ze de kans te geven de klimsport kwalitatief te beoefenen, met een aanbod op maat: jeugd, volwassenen, personen met en beperking, kansarmen,… 

Op competitief vlak door een omkadering te voorzien waarin getalenteerde en gemotiveerde jongeren alle mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien en verder door te groeien tot de internationale top.

Bleau wenst die missie na te streven binnen een cultuur die wordt gekenmerkt door:

1. Pluralisme

Dwz een interne cultuur waarin alle levensbeschouwelijke opvattingen worden geëerbiedigd.

We volgen hierbij de Panathlon-verklaring als leidraad voor onze werking, waarbij de sociaal-  

maatschappelijke waarden actief worden geïmplementeerd.

2. Extraversie

Dwz een intensieve samenwerking met verschillende maatschappelijke geledingen.

3. Professionalisme in denken en handelen

Bleau wenst hierbij de naam van de “stad Gent” uit te dragen als sporthoofdstad van Vlaanderen.

 

Een samenvatting van de tarieven, de kortingen en eventuele terugbetalingen vindt u hieronder in het bestand dat u kan downloaden.

Alle groepen van de jeugdklimclub kan je hier vinden.