Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Bleau Open 2021

Op zaterdag 18 december 2021 is het zover: de 21ste editie van onze boulderwedstrijd Bleau Open Bouldering Sensation

La 21ieme édition de notre concours de bloc Bleau Open Bouldering Sensation aura lieu le samedi 18 decembre 2021.

BLEAU OPEN JUNIOR:

Overdag is het aan de jeugd waarbij elk jeugdlid deelneemt in zijn leeftijdscategorie:

Pendant la journée c'est pour la jeunesse, ils participent par catégorie:

  • 9u- 10u30: 5 tot 7 jaar (geboren in 2014 tem 2016: né en 2014 - 2016)
  • 10u45 - 12u15: 8 tot 9 jaar (geboren in 2012 tem 2013: né en 2012 - 2013)
  • 12u30 - 14u30: 10 tot 12 jaar (geboren in 2009 tem 2011: né en 2009 - 2011)
  • 14u45 - 16u45: 13 tot 16 jaar (geboren in 2005 tem 2008: né en 2005 - 2008)

Elke leeftijdscategoerie krijgt 40 wedstrijdboulders op hun niveau.

We werken met het 1000-punten-systeem. Elke route is 1000 punten waard, gedeeld door het aantal klimmers die die route hebben kunnen uitklimmen.

Per leeftijdscategorie is er een podium. We doen de berekening van de uitslag zo snel mogelijk na de klimsessie zodat de kinderen nog aanwezig zijn tijdens podium-uitreiking. De prijsuitreiking vindt per categorie plaats een half uurtje na het einde van de klimsessie.

La cérémonie de remise des prix a lieu une demi heure après le fin d'une categorie.

 

BLEAU OPEN BOULDERING SENSATIONS

  • Volwassenen en junioren vanaf 17 jaar (geboren in 2004 en ouder) nemen deel om 17u 
  • Adultes et juniors de 17 ans (Né en 2004 et plus âgé) participe de 17h

Programma/programme:

  • 17u- 21u: kwilificatie met 40 wedstrijdboulders/kwalification avec 40 bolcs
  • 21u30: finale met beste 5 mannen en 5 beste vrouwen/ la finale avec les 5 meilleurs dames et hommes
  • 22u30: prijsuitreiking en Mexicaand feest/ La cérémonie de remise des prix et fêtes Mexique

Onze routebouwers bouwen per categorie 40 juweeltjes van boulders. We werken dit jaar terug met het klassieke 1000-puntensysteem. Elke route is 1000 punten waard, gedeeld door het aantal klimmers die die route heeft kunnen toppen. 

Note ouvreurs vont construire pour vous 40 blocs par categorie .... Cette année nous employons le systeme classique de 1000 points.
Chaque voie vaut 1000 points, divisé par le nombre de grimpeurs qui ont réalisé le bloc.

Voorinschrijvingen kunnen enkel door een mailtje te sturen naar sander@bleau.rocks met vermelding ""Bleau open - naam-  geslacht - categorie - geboortejaar"  en 15 euro (5 euro voor leden jeugdklimclub Bleau en voor abonnées klimzaal Bleau) over te schrijven op rekeningnummer BE24 3630 2058 3238 (BIC :BBRUBEBB; bank ING: Brusselsesteenweg 129, 9050 Gent)  van Bleau Climbing Team vzw (Campinglaan 2, 9000 Gent) met vermelding van "Bleau open - naam-  geslacht - categorie - geboortejaar" voor 11 december 2021.

Inscriptions: envoyer un mail à sander@bleau.rocks avec mention de "Bleau Open-nom-sexe-categorie-année de naissance" et virer 15 euro sur le compte BE24 3630 2058 3238 (BIC: BBRUBEBB; banque ING: Brusselsesteenweg 129, 9050 Gent) de Bleau Climbing Team vzw (Campinglaan 2, 9000 Gent) avec mention de "Bleau Open-nom-sexe-categorie-année de naissance" avant le 11 décembre 2021.

Na 11 december kan u enkel nog aan de bar inschrijven of ter plaatse maar is de prijs 20 euro.

Après le 11 décembre, les inscriptions ce font uniquement au bar ou sur place, mais le prix sera de 20 euro.

Het wedstrijdreglement kan u onderaan deze pagina down loaden

Vous pouvez télécharger le r​èglement de compétition en desous de cette page.

NUTTIGE INFO OVER DE BEREIKBAARHEID VAN DE KLIMZAAL
 
PARKING
-Parkings op de site van de Blaarmeersen
-Parking op de Zuiderlaan
-We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets!
 
OPENBAAR VERVOER VANAF HET STATION
-Er is een rechtstreekse busverbinding (ongeveer 15 minuten onderweg) van station Gent - Sint-Pieters naar de Blaarmeersen (bus 41-43/voorlaatste halte).
-Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent - Dampoort (ongeveer 45 minuten onderweg) naar de Blaarmeersen (bus 38-39/voorlaatste halte).
 
OPENBAAR VERVOER VANUIT HET STADSCENTRUM
-Er is een rechtstreekse busverbinding (ongeveer 25 minuten) van de Korenmarkt naar de Blaarmeersen (bus 38-39/eindhalte).
 
MET DE FIETS
-Bij deze een warme oproep om met de fiets te komen. Er worden extra fietsenparkings voorzien.
 
MET DE AUTO
-De hoofdingang van Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen bevindt zich aan de Zuiderlaan. De inrit is gesitueerd tussen de Topsporthal (blauw gebouw) en het Huis van de Sport (rood gebouw).
GPS-coördinaten: N 51°02'52'' O 03°40'59''
-Vanuit Brussel of Oostende via de E40: afrit 13 'Drongen/ Gent West'. Rij in de richting van Gent en volg de borden Blaarmeersen.
-Vanuit Antwerpen of Kortrijk via de E17: op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde (afrit 15) neemt u de E40 richting Oostende. Volg nu de wegbeschrijving vanuit Brussel via E40.

Met medewerking van: 
Avec la collaboration de:

    

    

Extra informatie kan je hier downloaden.