Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Bleau Open 2019

 

 

Op zaterdag 21 december 2019 is het zover: de 20ste editie van onze boulderwedstrijd Bleau Open Bouldering Sensation

La 20ieme édition de notre concours de bloc Bleau Open Bouldering Sensation aura lieu le samedi 21 decembre 2019.

BLEAU OPEN JUNIOR:

Overdag is het aan de jeugd waarbij elk jeugdlid deelneemt in zijn categorie:

Pendant la journée c'est pour la jeunesse, ils participent par catégorie:

  • Youth D: 9u30-11u30  
  • Youth C: 11u30 – 14u
  • Youth B en A: 14u-16u30

Categorieën:

  • Youth A, geboren in/né en 2003 en 2002
  • Youth B, geboren in/né en2005 en 2004
  • Youth C, geboren in/né en 2006 en 2007
  • Youth D, geboren in/né en 2008 of later/ ou plus tard

 

BLEAU OPEN BOULDERING SENSATIONS

  • Volwassenen en junioren (geboren in 2001 en 2000) nemen deel van 17u tot 23u
  • Adultes et juniors (Né en 2001 et 2000) participe de 17h a 23h

De prijsuitreiking vind per categorie plaats een half uurtje na het einde van de klimsessie.

La cérémonie de remise des prix a lieu une demi heure après le fin d'une categorie.

De avond afsluiten doen we uiteraard met een feestje en traditiegetrouw een gratis vat.

Evidemment, nous cloturons la soirée avec une fête et un fût offert.

Onze routebouwers bouwen per categorie 40 juweeltjes van boulders. We werken dit jaar terug met het klassieke 1000-puntensysteem. Elke route is 1000 punten waard, gedeeld door het aantal klimmers die die route heeft kunnen toppen. 

Note ouvreurs vont construire pour vous 40 blocs par categorie .... Cette année nous employons le systeme classique de 1000 points.
Chaque voie vaut 1000 points, divisé par le nombre de grimpeurs qui ont réalisé le bloc.

Voorinschrijvingen kunnen enkel door een mailtje te sturen naar sander@bleau.rocks met vermelding ""Bleau open - naam-  geslacht - categorie - geboortejaar"  en 10 euro over te schrijven op rekeningnummer BE24 3630 2058 3238 (BIC :BBRUBEBB; bank ING: Brusselsesteenweg 129, 9050 Gent)  van Bleau Climbing Team vzw (Campinglaan 2, 9000 Gent) met vermelding van "Bleau open - naam-  geslacht - categorie - geboortejaar" voor 17 december 2019.

Inscriptions: envoyer un mail à sander@bleau.rocks avec mention de "Bleau Open-nom-sexe-categorie-année de naissance" et virer 10euro sur le compte BE24 3630 2058 3238 (BIC: BBRUBEBB; banque ING: Brusselsesteenweg 129, 9050 Gent) de Bleau Climbing Team vzw (Campinglaan 2, 9000 Gent) avec mention de "Bleau Open-nom-sexe-categorie-année de naissance" avant le 17 décembre 2019.

Na 17 december kan u enkel nog aan de bar inschrijven of ter plaatse maar is de prijs 15 euro.

Après le 17 décembre, les inscriptions ce font uniquement au bar ou sur place, mais le prix sera de 15 euro.

Het wedstrijdreglement kan u onderaan deze pagina down loaden

Vous pouvez télécharger le r​èglement de compétition en desous de cette page.

 

NUTTIGE INFO OVER DE BEREIKBAARHEID VAN DE KLIMZAAL
 
PARKING
-Parkings op de site van de Blaarmeersen
-Parking op de Zuiderlaan
-We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets!
 
OPENBAAR VERVOER VANAF HET STATION
-Er is een rechtstreekse busverbinding (ongeveer 15 minuten onderweg) van station Gent - Sint-Pieters naar de Blaarmeersen (bus 41-43/voorlaatste halte).
-Er is een rechtstreekse busverbinding van station Gent - Dampoort (ongeveer 45 minuten onderweg) naar de Blaarmeersen (bus 38-39/voorlaatste halte).
 
OPENBAAR VERVOER VANUIT HET STADSCENTRUM
-Er is een rechtstreekse busverbinding (ongeveer 25 minuten) van de Korenmarkt naar de Blaarmeersen (bus 38-39/eindhalte).
 
MET DE FIETS
-Bij deze een warme oproep om met de fiets te komen. Er worden extra fietsenparkings voorzien.
 
MET DE AUTO
-De hoofdingang van Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen bevindt zich aan de Zuiderlaan. De inrit is gesitueerd tussen de Topsporthal (blauw gebouw) en het Huis van de Sport (rood gebouw).
GPS-coördinaten: N 51°02'52'' O 03°40'59''
-Vanuit Brussel of Oostende via de E40: afrit 13 'Drongen/ Gent West'. Rij in de richting van Gent en volg de borden Blaarmeersen.
-Vanuit Antwerpen of Kortrijk via de E17: op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde (afrit 15) neemt u de E40 richting Oostende. Volg nu de wegbeschrijving vanuit Brussel via E40.
 

 

 

 

Met medewerking van: 
Avec la collaboration de:

 

    

    

Extra informatie kan je hier downloaden.