Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Bleau Open 2018

 

Op zaterdagavond 22 december 2018 is het zover: de 19e editie van onze boulderwedstrijd Bleau Open Bouldering Sensation

La 19ieme édition de notre concours de bloc Bleau Open Bouldering Sensation aura lieu le samedi soir 22 decembre 2018.

Wedstrijd vindt plaats van 18u00-22u00, met aansluitend om 22u30 de prijsuitreiking.

Le concours aura lieu de 18:00-22:00, suivi de la remise des prix à 22:30.

De avond afsluiten doen we uiteraard met een feestje en traditiegetrouw een gratis vat.

Evidemment, nous cloturons la soirée avec une fête et un fût offert.

Jan, Jeremy en Koen bouwen voor jullie 40 juweeltjes van boulders van niveau oranje tot ... We werken dit jaar terug met het klassieke 1000-puntensysteem. Elke route is 1000 punten waard, gedeeld door het aantal klimmers die die route heeft kunnen toppen. 

Jan, Jeremy et Koen vont construire pour vous 40 blocs de niveau orange à .... Cette année nous employons le 
Chaque voie vaut 1000 points, divisé par le nombre de grimpeurs qui ont réalisé le bloc.

Voor jeugd is er een aparte categorie (het geboortejaar 2002 of later). En op algemene aanvraag is er terug een spandex-categorie (geboortjeaar 1978 of vroeger). 

Pour la jeunesse, il y à une catégorie differente ( année de naissance 2002, ou plus jeune). Et, il y aura une catégorie spandex (année de naissance 1978, ou plus vieux).

Voorinschrijvingen kunnen enkel aan de bar in de klimzaal zelf. Bij inschrijving ontvang je een fancy klimmuts van Edelrid, en de avond zelf krijgt elke participant ook nog een heerlijke chimpanzee-bar.

Les inscriptions se font au bar de la salle d'escalade. Au moment de l'inscription, vous recevez un bonnet d'escalade d'Edelrid, et le soir même, chaque participant recevra une delicieuse barre d'energie Chimpanzee.

Wie zich voor 17 december inschrijft aan de bar, betaalt 10€ en krijgt ook onmiddellijk zijn/haar muts.
Celui qui s'inscruit avant le 17 décembre au bar, paye 10€.

Wie niet in de klimzaal geraakt, kan een mailtje sturen naar info@bleau.be met naam, voornaam, geslacht en geboortejaar.
U betaalt dan 15 euro op de wedstrijddag.

Ceux qui n'arrivent pas à la salle d'escalade, peuvent envoyer un mail à info@bleau.be avec votre nom et prénom, sexe et année de naissance. Vous payez 15€ le jour de la compétition.

Het wedstrijdreglement kan u onderaan deze pagina down loaden.

Le r​èglement de la compétition on peut télécharger en desous de cette page.

Tijdens de Bleau Open is het ook pizza-festijn: grote pizza's kun je die avond smullen voor slechts 8€!

Pendant le Bleau Open, il y aura une fiesta pizza: grande pizza à 8€!

Met medewerking van: 
Avec la collaboration de:

 

    

    

Extra informatie kan je hier downloaden.