Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Cursus Indoor Lengteklimmen

Om als zelfstandige klimmer in onze lengteklimzalen te mogen klimmen, heb je verplicht een klimpas nodig (Klimpas Bleau 1 "indoor lengteklimmen"  of een andere gelijkaardige klimpas "indoor lengteklimmen" uitgereikt door een erkende klimclub verbonden aan een (internationale) klimfederatie). De Bleau klimpas 1 toont aan dat je als klimmer over de nodige vaardigheden beschikt om aan de slag te kunnen gaan in de lengtezaal. Mensen die willen beginnen met lengteklimmen, of deze Bleau klimpas 1 nog niet behaalden, kunnen daarvoor natuurlijk bij ons terecht in de cursus "indoor lengteklimmen". Iemand die nog nooit klom, schrijft zich dus best meteen in voor deze opleiding.

De initiatie bestaat uit drie contactmomenten van twee uur. Het tweede en derde contactmoment vindt steeds een week later plaats op dezelfde dag en hetzelfde uur als het eerste contactmoment. De evaluatie wordt steeds afgenomen tijdens het derde en laatste contactmoment. Aanwezigheid bij alle momenten is een vereiste om te kunnen slagen.

Tijdens de initiatie komen er verschillende onderwerpen aan bod:

 • de spelregels en de klimethiek bij het klimmen in een klimzaal
 • materiaalkennis: gordels, musketons, zekeringstoestellen
 • het inbinden van een klimmer en een zekeraar
 • de partnercheck
 • en natuurlijk het zekeren van een klimmer.

--> Onderaan deze pagina bevindt zich een ppt met een overzicht van de inhoud van de cursus. Deze is bedoeld als leidraad tijdens de sessie, en omvat dus niet alle informatie. Notities pakken tijdens de contactmoment wordt sterk aangeraden.

We passen dit alles meteen toe tijdens het klimmen zelf. Als u de leerstof en de handelingen goed beheerst, kan u na afloop van deze sessies altijd zelfstandig bij ons, en in alle andere Vlaamse klimzalen terecht!

 • Wanneer: de cursussen gaan meestal door op weekavonden. Alle data vindt u hieronder bij de inschrijvingen. De uren variëren van sessie tot sessie. 
 • Prijs: €50
 • Inbegrepen: begeleiding en opmaak Bleau klimpas 1 "indoor lengteklimmen".
 • Niet inbegrepen: de toegangsbeurt tot de klimzaal, de indoorverzekering (optioneel), de huur van klimschoenen en/of een gordel, musketon en zekeringstoestel.
 • Betaling kan via overschrijving na de inschrijving ontvangt u een mailtje met de betalingsgegevens. Hou wel rekening met twee dagen verwerkingstijd - mensen die 48 u voor de start van de cursus inschrijven kunnen ter plaatse cash of met bankcontact betalen. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. Bij aanvang van de cursus dient de betaling in orde te zijn
 • Om de les op tijd te kunnen laten starten, en om een overrompeling van het onthaal te vermijden, vragen we iedereen om minimum 15' voor de start van de les aanwezig te zijn.
 • Minimumleeftijd voor deze cursus is 16 jaar.

Competenties voor Bleau klimpas 1 "indoor lengteklimmen":

 • De kandidaat onderkent angst en stress gevoelens bij zichzelf en kan daar mee omgaan (vertrouwen in materiaal).
 • De kandidaat begrijpt de functie van de warming up en cooling down, en kan deze uitvoeren voor en na het klimmen. 
 • De kandidaat is bekend met methodes en technieken welke blessures helpen voorkomen en past deze toe tijdens het klimmen.
 • De kandidaat is zich bewust van de risico's van klimmen in het algemeen en van het indoorklimmen specifiek, en kan risicovol gedrag erkennen, ook bij andere klimmers. Hij kent de veiligheidsregels om deze risico’s te beperken. 
 • De kandidaat weet op correcte wijze professionele hulp te alarmeren. 
 • De kandidaat is op de hoogte van algemene en specifieke regels van de klimlocatie.
 • De kandidaat is bekend met de klimethische aspecten van het klimmen op artificiële klimstructuren (“fairplay”). 
 • De kandidaat is bekend met de moeilijkheidsgraden zoals gehanteerd bij artificiële klimstructuren.
 • De kandidaat kan de heupgordel correct aantrekken, en kent de eigenschappen en inzetmogelijkheden ervan. 
 • De kandidaat kan met behulp van een doorgestoken achtknoop het klimtouw correct met de heupgordel verbinden. 
 • De kandidaat kan met behulp van twee tegengesteld ingehangen schroef-, twistlockkarabiners en of een dubbel beveiligde karabiner de achtknoop en heupgordel correct verbinden met het klimtouw. 
 • De kandidaat kan de eigenschappen en inzetmogelijkheden van de te gebruiken soorten karabiners verwoorden. 
 • De kandidaat kan de eigenschappen en zekeringsmogelijkheden van het eigen zekeringstoestel verwoorden (acht of tuberachtig apparaat) en kan deze correct afgewerkt aanbrengen in het klimtouw en met behulp van een schroef- en/of dubbelbeveiligde karabiner aan de heupgordel verbinden.
 • De kandidaat kan het belang van de 'Partnercheck' verwoorden en kan alle op het klimmen voorbereidende handelingen van zijn klimpartner, op correctheid en compleetheid controleren.
 • De kandidaat kan de onderdelen van de zekeringsketen benoemen.
 • De kandidaat kan in een toprope situatie een naklimmer op correcte wijze zekeren m.b.v. een tuberachtige en/of zekeringsacht.
 • De kandidaat kan in een toprope situatie een naklimmer op correcte wijze laten zakken m.b.v. een tuberachtige en/of zekeringsacht.
 • De kandidaat kan anticiperen op mogelijke probleemsituaties bij het zekeren.
 • De kandidaat is bekend met de touwcommando’s en kan deze op correcte wijze toepassen tijdens het zekeren/klimmen aan de klimwand.
 • De kandidaat kan minimaal 3 routes van een minimale hoogte van +/- 10 meter naklimmen.
 • De kandidaat draagt zorg voor het juiste touwverloop, zowel bij het klimmen als bij het laten zakken.
 • De kandidaat heeft kennis van het sportklimmen in het algemeen en het indoor-sportklimmen in het bijzonder.

Materiaal voor cursus "indoor lengteklimmen":

 • Klimgordel
 • Musketon  (1 safebiner of 2 schroefmusketons)
 • Zekeringstoestel (tuber of autotuber)
 • klimschoenen (optioneel, maar aan te raden)

Klimschoenen, klimgordel, een musketon en een zekertoestel kunnen gehuurd worden in de klimzaal (€2.5/paar klimschoenen en/of €2.5/gordel, incl musketon en zekertoestel)

Na de cursus "indoor lengteklimmen" mag je met de Klimpas Bleau 1 "indoor lengteklimmen zelfstandig klimmen in de lengteklimzaal. Voor de basistechnieken van het klimmen raden we iedereen aan om de klimcursus "basistechnieken te volgen : alle info via via deze link

Af en toe organiseren we ook een aparte evaluatie voor "het klimvaardigheidsbewijs 1" van de klimfederatie. Voor deze evaluatie kan je pas inschrijven na het volgen van de cursus "indoor lengteklimmen" of als u voldoende klimervaring bezit. Eerst volgende evaluatie KVB 1: nog niet bekend.
Inschrijven hiervoor kan u hier onder.

Locatie 
Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen
50,00 €
Inschrijven