Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

klimmen op reservatie

Klimzaal Bleau is terug open, echter gebeurt het klimmen onder bepaalde voorwaarden. U vindt alle maatregelen in ons corona-reglement.  

De organisatiestructuur van de klimzaal is er op gericht dat we jullie zo aangenaam en veilig willen laten klimmen en dat we het ook voor onze eigen medewerkers aangenaam en veilig houden. Iedereen zal zijn klimsessie moeten reserveren in bepaalde tijdsslots via:

https://app.toplogger.nu/nl/login

Je moet kiezen tussen één van volgende zone's: bouldering, climbing area (indoor lengteklimzaal), outdoor wall.

Mensen (zowel kinderen als volwassenen) die eens gewoon willen komen klimmen zonder ervaring, kiezen altijd voor de boulderzaal omdat je voor de lengtezaal eeen klimbrevet nodig hebt.

Iedere persoon moet reserveren. Per persoon heb je een apart account nodig.

Je kan geen 2 dagen na elkaar klimmen.

We zullen werken met afzonderlijke bubbels die beurtelings starten en dus niet met elkaar in aanraking komen. De klimzaal is éénrichtingsverkeer. Je gaat via de gewone weg binnen en meldt je aan aan de balie. Uitgang boulderzaal is langs buitenpoort (branddeur). Uitgang lengtezaal langs terras. Uitgang buitenwand langs hekken aan parking. Er kan niet gewisseld worden van zaal binnen de klimsessie. In het reservatie-systeem moet je dus ook je zaal kiezen.

De bar en restaurant zijn terug open. 

Iedereen draagt een mondmasker bij het betreden van het gebouw. Het mondmasker kan enkel af als u aan tafel zit om iets te communiceren of om te klimmen. Na het klimmen wordt onmiddelllijk terug het mondmasker opgezet. De zekeraar draagt wel zijn/haar mondmasker. 

Kleedkamers blijven gesloten. Je moet je klimkledij reeds aan hebben en je kan je materiaal achter laten in de vakjes. Klimmers die willen voorklimmen moeten altijd hun klimvaardigheidsbewijs 2 of "Bleau klimpas voorklimmen" bij de hand hebben zodat dit door een Bleau-medewerker kan gecontroleerd worden.

Je kan gerust ruim voor je klimsessie binnen komen om administratie te regelen, iets te drinken of te eten, de shop te bezoeken, ..

Het reglement vindt u hier. We vragen aan elke bezoeker om deze veiligheidsregels strikt na te leven. Alleen op die manier kunnen wij voor jullie een zo aangenaam en veilig mogelijk bezoek organiseren.

We zullen voortdurend deze organisatie evalueren en bijsturen indien nodig/kan.

Wij kijken er naar uit om jullie terug te zien, en hopen jullie goed en veilig te kunnen ontvangen.

Het Bleau-team

 

Onderaan deze pagina vindt u volgende documenten:

- het reglement van de Corona klimsessie's

- document: hoe doe je de nieuwe covid-19 partnercheck

- affiche KBF covid-19 maatregelen klimzalen algemeen