Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent

Basistechnieken: boulder- en/of lengtebasics (10 lessen)

Deze cursussen zijn er zowel voor absolute beginners als voor mensen die nog nooit de basisklimtechnieken bijgebracht kregen. Ze bestaan uit een lessenreeks van tien opeenvolgende lessen, en gaan door op weekavonden, in vaste groepjes van een tiental klimmers.

U kiest gewoon voor de weekdag die u het beste past, en komt dan telkens op dezelfde avond trainen. De begeleiding gebeurt door een gediplomeerde trainer.

De cursussen gaan door in de boulderzaal en de lengtezaal. We vinden het belangrijk om een niet ervaren klimmer kennis te laten maken met beide vormen (boulderen en lengteklimmen).

De cursussen leren je onder meer om je kracht efficiënter aan te wenden, om je lichaam beter te positioneren, en om verzorgder, technischer te gaan klimmen. De typische beginnersfouten worden meteen gecorrigeerd, wat op korte termijn een stijging van het niveau oplevert.

Wat komt er zeker aan bod: voetplaatsing, armtechniek, frontaal klimmen, zwaartepuntverplaatsing, indraaien, dynamisch bewegen...

Na het volgen van de cursus beschik je over de perfecte basis om zelf aan je klimniveau te werken, en bovendien ben je meteen geïntegreerd in de clubwerking!

  • Wanneer: de 10 lessen vinden na de eerste les telkens op dezelfde weekdag en hetzelfde tijdstip plaats, de startdata vindt u hieronder
  • Prijs:
    • 80 €, of 70 € voor leden van Bleau Climbing Team
    • inbegrepen: begeleiding
    • niet inbegrepen: indoorverzekering, materiaal en abonnement. Bij de start van de cursus dient u verplicht te beschikken over een abonnement dat loopt tot na het einde van de lessenreeks.
  • Opmerking: deelnemers aan de lengtebasics moeten over een kvb-1 beschikken.
  • Om de les op tijd te kunnen laten starten, en om een overrompeling van het onthaal te vermijden, vragen we iedereen om 15' voor de start van de les aanwezig te zijn.
Locatie 
Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen
80,00 €
Inschrijven